Over

Dynamics Ax is een uitgebreid ERP pakket, die de processen voor uw bedrijf zo goed mogelijk heeft gestroomlijnd, maar elk bedrijf heeft zijn specifieke eisen. Met nieuwe inzichten (Ninz) wordt gekeken naar uw specifieke wensen en samen wordt er gekeken hoe dit in uw Dynamics Ax applicatie gemaakt kan worden, zodat het perfect aansluit bij de processen van uw bedrijf.


Met ruime ervaring op het gebied van Microsoft Dynamics Ax heeft Ninz de ervaring om bedrijven van een gedegen advies te voorzien en daarnaast de mogelijkheid om deze adviezen om te zetten in business logic. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de formulieren binnen Dynamics Ax, dit kunnen uitbreidingen zijn op bestaande formulieren, maar ook nieuwe formulieren die ontwikkeld moeten worden. Een ander onderdeel zijn de rapporten van Dynamics Ax; niet alleen de rapporten zoals die in oudere versies van Dynamics Ax bestaan, maar ook de "nieuwe" SSRS rapporten zijn bekend terrein.


Ninz kan u ook helpen bij de aanpassingen op uw huidige systeem mocht deze niet voldoen aan uw wensen, denk hierbij aan aanpassingen op bestaande functionaliteit, maar ook performance tuning en code review van eerder gemaakte aanpassingen op uw systeem.

Bent u in de fase waarin de data van uw "oude" systeem overgezet moet worden naar uw nieuwe Dynamics Ax applicatie of moet er een upgrade uitgevoerd worden van uw huidige Dynamics Ax applicatie, ook dan kan Ninz u hierbij helpen.